Skip to main content

Manifest

Dobrá mestská politika

Stojím za iniciatívou „Dobrá mestská politika“ a týmto manifestom vyzývam na profesionalitu, etiku a rešpekt v komunálnej politike v prepojení s podnikateľským sektorom, mimovládnymi organizáciami a občanmi.

Názov iniciatívy zároveň pripomína spôsob komunikácie, ktorý má byť základom pre vecnú diskusiu s obyvateľmi, aktivity v teréne, konzultácie s odborníkmi, zavádzanie príkladov dobrej praxe do života, uskutočniteľné riešenia a rozumné hospodárenie s financiami miestnej samosprávy.

Dobrá mestská politika v Martine

Dobrá mestská politika vytvára a podporuje aktivity, ktoré vedú k zvýšeniu atraktivity regiónu Turiec a rastu počtu obyvateľov s trvalým pobytom v meste Martin, keďže na základe štatistických údajov mesto v najbližších rokoch môže klesnúť pod hranicu 50 000 obyvateľov, čo by znamenalo nepopulárne zmeny v samospráve a výrazne nižší mestský rozpočet.