Skip to main content

Pripravte si svoju knižnú búdku vďaka dotáciám

Uverejnené: 30. január 2024

S koncom januára prichádza aj čas na plánovanie nových komunitných projektov, kam patria aj knižné búdky na našich sídliskách, dvoroch a rôznych verejných priestoroch.

Na čo myslieť pred prípravou projektu?

Zvoľte vhodné miesto, ktoré je verejne dostupné a viditeľné. Knižná búdka priťahuje pozornosť, no niekedy aj vandalizmus, preto je dôležité, aby sa nachádzala na mieste, kde sa bežne stretáva verejnosť, komunity či susedia.

Pripravte si príbeh, ktorý sa s vašou novou búdkou bude niesť po jej osadení teda "prečo práve tam", aký bude mať búdka prínos, kto ju môže navštíviť, aké podujatia sa tam môžu konať alebo komu nové knižky urobia radosť...

Každý domček so stojkou, ktorý osádzate do betónovej pätky potrebuje súhlas majiteľa pozemku (mestská časť, obec, mesto, firma či fyzická osoba - ak to nie je váš pozemok). Domček môžete osadiť aj bez stojky - napríklad na zábradlie, plot, verejné osvetlenie a podobne (v tom prípade je potrebný súhlas majiteľa daného objektu, na ktorý domček pripevníte).

Vo vašom rozpočte počítajte s nasledovnými položkami:

  • materiál na výrobu (nájdete v manuáli)
  • práca (pokiaľ to nerealizujete dobrovoľnícky)
  • výkop jamy a osadenie do betónovej pätky
  • slávnostné otvorenie (občerstvenie, reklama)

Viac o projekte nájdete na webe nášho združenia METRO alebo priamo na: www.dakujemsused.sk