Skip to main content

Návrh parkovacích zón pre kolobežky

Uverejnené: 02. december 2022

Nástupom kolobežiek Bolt prišiel do Martina okrem novej formy ekologickej dopravy aj iný trend - parkovanie na chodníkoch, rozhadzovanie kolobežiek a ich úmyselné poškodzovanie.

Mnohé prípady vznikali najmä preto, že kolobežky stoja v strede chodníkov a na miestach, kde prekážajú - oprávnený problém.

Preto v Coworking METRO spolu s našimi stážistami, "starými bolťákmi", pracujeme na príprave zmien - nových parkovacích zón, kde kolobežky po odstavení prekážať nebudú. Prichádza však zima a Bolt má pravidelnú sezónnu odstávku, preto na projekte budeme pokračovať až v apríli 2023.

Okrem parkovacích zón riešime aj návrhy na ich vyznačenie v teréne - formou vodorovného dopravného značenia a stojanov. To však bude úloha mestských častí, aby nie len pre Bolt (ale aj pre cyklistov a iných kolobežkárov) uvedené stojany zabezpečili. Príklady, ako to môže vyzerať vidíte na fotografiách v tomto príspevku.

Okrem parkovacích zón sme cez združenie METRO počas dvoch rokov pripomienkovali aj lokality, kam sa na kolobežkách Martinčania či návštevníci môžu dostať. Vďaka tomu tak na mapke dostupnosti kolobežiek pribudli miesta ako:

  • dekanát a internáty JLF UK
  • Múzeum slovenskej dediny
  • Dopravný podnik mesta Martin
  • Konečná MHD na Stráňach
  • Aeromúzeum a letisko Tomčany
  • Areál SIM v Priekope
  • Obchodné centrum TULIP

Aktuálne budeme mať niekoľko mesiacov čas, budem rád, ak pridáte akékoľvek pripomienky, ktoré môžeme zapracovať.